‘תגובת שרשרת’ – השפעת שינויי האקלים על שרשראות אספקה לישראל  

שיתוף פעולה של מרכז ארכימדס בהובלת INSS למחקרי בטחון לאומי. 

Read More